ISDE subsidie aanvragen voor bedrijven

Zoekt u informatie voor bedrijven of instellingen over…
Subsidie op warmtepomp?
Subsidie op zonneboiler?

Subsidie op biomassaketel?
Subsidie op palletkachel?

Wij helpen u verder! Finance Plus verzorgt voor bedrijven en particulieren de aanvragen voor ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie). Wij verzorgen uw subsidieaanvraag bij de RVO en de complete afwikkeling ervan. Zo heeft u niet de administratieve lasten en kunt u voor een vaste kleine vergoeding uw subsidieaanvraag volledig uitbesteden aan ons als financieel expert.

Investeringssubsidie Duurzame Energie: U heeft er recht op!
Het duurzaam opwarmen van woningen en bedrijfspanden wordt door de overheid gestimuleerd met een energiesubsidie. Deze geldt op een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pelletkachel. Met deze apparaten kunt u uw bedrijf of huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO² te verminderen.

ISDE – Het subsidiebudget
Het subsidiebudget voor ISDE in 2020 is vastgesteld op € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.

De ISDE regeling loopt tot en met 31 december 2020, waarna de regeling wordt verbreed en verlengd tot 2030. Maar een subsidie regelen kunt u altijd het beste snel doen en kent een aantal voorwaarden. Er is zowel een particuliere subsidie ISDE als een zakelijke subsidie ISDE (ook voor overheidsinstellingen). Wilt u als particulier ISDE subsidie aanvragen, kijk dan op www.isdesubsidieaanvragen.nl.

LET OP: Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de ISDE-subsidie voor pelletkachels, biomassaketels en voor alle warmteapparaten in nieuwbouwpanden (zowel nieuwbouwwoningen als utiliteitsbouw). Vanwege de te verwachten drukte zullen wij aanmeldformulieren van deze apparaten die op of na 21 december binnen zijn gekomen niet meer in behandeling nemen.

Wij verzorgen de aanvraag voor u!
Finance Plus geeft al jaren financieel en fiscaal advies en heeft ruime ervaring met diverse energie subsidies. Klik op de button rechts, om u aan te melden. Wij nemen dan contact met u op, om de gehele subsidie ISDE aanvraag voor u te verzorgen.

Zakelijk ISDE Subsidie aanvragen?
Doe de GRATIS check!

 • Finance Plus heeft de ervaring en verzorgt het volledige traject van subsidieaanvraag met o.a. de RVO.
 • Wij beoordelen GRATIS of uw bedrijf voor een subsidie in aanmerking komt.
 • Wij rekenen, indien u voor subsidie in aanmerking komt, een vergoeding van €450,- exc. btw voor het eerste apparaat. Extra apparaten kosten €50,- exc. btw.
 • U beheert uw documenten binnen uw eigen portal, wij verzorgen het traject van de subsidieaanvraag.
BEDRIJF of OVERHEID? MELD U HIER AAN PARTICULIER? MELD U HIER AAN
ISDE_subsidie_aanvraag_bedrijf

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

Let op: Per 1 januari 2020 vervalt de subsidie voor warmteapparaten in nieuwbouwpanden. Daarbij gaat het zowel om nieuwbouwwoningen als om utiliteitsbouw, zoals kantoren of fabrieken. Ook vervalt de subsidie voor pelletkachels en biomassaketels.

Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE worden specifieke technische eisen gesteld. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie en wordt gebaseerd op de apparaatgegevens die door fabrikanten zijn verstrekt. Jaarlijks wordt deze lijst aangepast door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Indicatief worden echter de volgende subsidiebedragen aangehouden:

subsidie_ISDE_bedrijf_2017

Warmtepomp

De hoogte van het subsidiebedrag is mede afhankelijk van het thermisch vermogen van het betreffende apparaat. De subsidie voor een warmtepomp begint bij ca € 1.200 en kan oplopen tot wel € 8.700. Aan een hybride warmtepomp wordt over het algemeen een lager bedrag aan ISDE-subsidie uitgekeerd dan aan een volledige warmtepomp.

Zonneboiler

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de jaaropbrengst en bedraagt tussen de € 441 tot € 2.470 per apparaat.

Biomassaketel

Voor een biomassaketel krijgt u minimaal € 1.250 subsidie voor een ketel met een vermogen tot en met 40 kW. Voor elke kW meer ontvangt u extra. Dat kan aardig oplopen, tot wel € 33.500 voor de zwaardere ketels.

LET OP: Vanaf 1 januari vervalt de subsidie voor biomassaketels. Wegens de te verwachte drukte kunnen wij aanmeldformulieren die op of na 21 december ingeleverd zijn voor dit apparaat niet meer in behandeling nemen.

Pelletkachel

Voor een pelletkachel krijgt u tussen de € 500 en € 1.400 ISDE-subsidie, afhankelijk van het kW vermogen van de kachel.

LET OP: Vanaf 1 januari vervalt de subsidie voor de pelletkachels. Wegens de te verwachte drukte kunnen wij aanmeldformulieren die op of na 21 december ingeleverd zijn voor dit apparaat niet meer in behandeling nemen.

HOE WERKT HET?

De RVO beslist over het toekennen van de subsidies. U kunt waarschijnlijk een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van warmetpompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zelf doen

U kunt ervoor kiezen om zelf een subsidieaanvraag voor te bereiden, aan te vragen en alle verdere correspondentie te voeren. Hiervoor heeft u onder andere DigiD en eHerkenning nodig. Het vergt aardig wat werk.

Uitbesteden

U kunt ons als intermediair inschakelen, wat u een hoop rompslomp bespaart. Wij zijn bekend met het gehele traject van de subsidieaanvraag, zijn bekend met de procedure van de RVO en weten waar op gelet moet worden bij het aanvragen van een dergelijke subsidie. 

Finance plus helpt u graag, zonder hoge kosten te berekenen. Zodra u ons gemachtigd heeft, kunnen wij met ons eHerkenningsmiddel de subsidieaanvraag voor u indienen en voeren wij namens u alle correspondentie met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft er zelf dus geen omkijken naar en dat maar voor slechts € 450,- exclusief BTW per apparaat.

Meer informatie nodig?

INFORMATIE PARTICULIEREN

Let op: U wordt doorgeleid naar de website voor particuliere ISDE subsidieaanvragen: www.isdesubsidieaanvragen.nl

Finance plus beoordeelt de aanvraag: komt u in aanmerking?

Wij verzamelen alle benodigde informatie en verzorgen de volledige aanvraag voor subsidie op uw duurzame apparaten.

Wij verzorgen alle correspondentie met o.a. de RVO en houden u op de hoogte.

U ontvangt alle informatie na het inloggen op uw eigen pagina.

U ontvangt de subsidie op uw eigen rekening.

HOE ISDE SUBSIDIE AANVRAGEN?

Uiteraard gaan wij graag zo spoedig mogelijk voor u aan de slag. Vul daarvoor het juiste aanmeldformulier in. Nadat invullen en accepteren van onze voorwaarden krijgt u toegang tot een beveiligde privépagina, waar u de benodigde informatie kunt uploaden.

Op deze privépagina houden wij u ook op de hoogte van de voortgang van uw subsidieaanvraag. U kunt deze privépagina bereiken via de pagina inloggen.

AANMELDFORMULIER PARTICULIEREN

Let op: U wordt doorgeleid naar de website voor particuliere ISDE subsidieaanvragen: www.isdesubsidieaanvragen.nl

BTW TERUG OP ZONNEPANELEN?

Als particulier kunt u de BTW op zonnepanelen terugvorderen. Ook hiervoor bieden wij u hulp! Kijk daarvoor op www.btwterugopzonnepanelen.nl

Veel gestelde vragen over ISDE subsidie

Wanneer bent u een zakelijke gebruiker?

De term zakelijke gebruiker is in dit opzicht erg breed. Iedere organisatie met een KvK- nummer valt bij deze subsidie onder de noemer zakelijke gebruiker. Onder zakelijke gebruikers vallen zelfstandig ondernemers, bedrijven, vereniging van eigenaren (VvE’s), woningcorporaties, ondernemers in de land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen en verenigingen.

Per 1 juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.

Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

 • zelfstandig ondernemers
 • bedrijven
 • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
 • woningcorporaties
 • ondernemers in de land- en tuinbouw
 • maatschappen
 • stichtingen
 • verenigingen
 • gemeenten, provincies en openbare lichamen

Wat is het verschil tussen een aanvraag als particulier of als zakelijke gebruiker?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zakelijke gebruikers moeten de subsidie aanvragen voordat zij de (koop)verplichting aangaan. Aan particulieren worden echter andere voorwaarden gesteld dan aan zakelijke gebruikers. Het belangrijkste verschil zit erin dat particulieren de subsidieaanvraag mogen indienen nadat zij het apparaat hebben gekocht en geïnstalleerd. Als het apparaat is aangeschaft vanaf 1 januari 2017 moet de aanvraag worden ingediend binnen 12 maanden na installatie.

Kunt u ook subsidie aanvragen voor apparaten die vóór 1 januari 2016 zijn aangeschaft?

Nee. Particulieren moeten in 2016 binnen 3 maanden na aanschaf van hun apparaat subsidie aanvragen en kunnen dus geen aanvraag meer indienen voor apparaten die zij vóór 1 januari 2016 aangeschaft hebben. Voor zakelijke gebruikers is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor apparaten die reeds aangeschaft zijn.

Kunt u als zakelijke gebruiker uit het buitenland ook subsidie aanvragen?

Ja, het is voor zakelijke gebruikers uit het buitenland ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen, mits het apparaat in Nederland geïnstalleerd wordt en voldoet aan de juiste (technische) voorwaarden. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden.

Kunt u ISDE combineren met andere (subsidie)regelingen?

Ja, de ISDE is te combineren met een aantal andere subsidieregelingen, zoals de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) maar niet met de SDE+, de Regeling nationale EZ-subsidies i.v.m. energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties, de Energie investeringsaftrek (EIA) of de ISDE. Wel is per apparaat/aanvraag een maximum gesteld van subsidie die u kunt ontvangen.

Kunt u de aanschaf van het apparaat meefinancieren met de hypotheek op de eigen woning?

Ja. De aanschaf van het apparaat kunt u tot 106 procent van de woningwaarde bij veel hypotheekverstrekkers meefinancieren. Uw hypotheekadviseur kunt u hierover verder adviseren.

Wanneer ontvangt u een factuur?

Wij zenden u een factuur voor onze werkzaamheden in het begin van de maand, volgend op de maand waarin wij namens u een aanvraag voor ISDE-subsidie hebben ingediend bij het RVO.

Het RVO beslist binnen acht weken of uw aanvraag voor subsidie wordt toegekend.

Het kan dus voorkomen dat u van ons reeds een factuur ontvangt, voordat de subsidie is toegekend.

Kunt u ook ISDE subsidie krijgen op zonnepanelen?

Nee. Het is wel mogelijk om de BTW op de aanschaf en installatie van zonnepanelen van de Belastingdienst terug te ontvangen. Kijk hiervoor op onze website: btwterugopzonnepanelen.nl

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of bel ons op telefoonnummer 0182-622000.

OVER ONS

Finance plus begeleidt ondernemers bij het realiseren van hun groeiambities en kijkt graag samen met u naar de wereld van morgen. Ons ervaren team is onder andere gespecialiseerd in boekhouding, salarisadministratie en fiscaal advies voor bedrijven en particulieren. Daarbij houden wij als maatschappelijk betrokken partner in het oog dat iedereen belasting moet betalen, maar niemand teveel!

Finance plus heeft een onafhankelijke positie binnen de wereld van accountancy en belastingadvies en staat voor integer, maatschappelijk betrokken en servicegericht zaken doen. Daarom kiezen klanten voor ons voor ondermeer hun boekhouding, salarisadministratie, het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting alsmede het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures. Onze medewerkers staan elke dag voor u klaar met raad én daad en maken de plus in Finance plus waar!

Ons kantoor in Reeuwijk:

Pascalstraat 3
2811 EL Reeuwijk
Telefoon: 0182-622 000
Postbus 5, 2810 AA Reeuwijk

www.financeplus.nl

Ons kantoor in Haarlem:

Kleine Houtweg 33
2012 CB Haarlem
Telefoon: 0182-622 000
Postbus 3036, 2001 DA Haarlem

Finance plus werkt inzake ISDE samen met
Accountantskantoor Peeters

Burg. van Meursstraat 45
5037 NE Tilburg
Telefoon: 06-11350722

Finance plus is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingsdeskundigen (NOAB). Dit is dé branchevereniging voor kantoren in de administratieve en fiscale dienstverlening die zich richten op MKB-ondernemers. Voor ondernemers en de overheid is NOAB een kwaliteitskeurmerk. Een administratie- of belastingadvieskantoor mag pas lid worden als het aan een streng pakket van eisen voldoet.

Voor meer informatie over Finance plus kunt u terecht op onze website of via ons contactformulier. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 0182-622000.